اعتراف آمریکا به توانایی های سایبری ایران


انتشار کتابی در آمریکا تحت عنوان "آی وار : جنگ و صلح در عصر اطلاعات" درباره جنگ های تکنولوژی اطلاعات میان آمریکا و دشمنان خارجی اش باعث شد تا یکبار دیگر جامعه رسانه ای غرب به توانایی های سایبری ایران در حوزه فضای مجازی اعتراف کرده و آن را خطری جدی برای ایالات متحده آمریکا و غرب به شمار آورد.

بیل گرتز (نویسنده کتاب) که ستون نویس باسابقه در حوزه امنیت ملی برای روزنامه های "واشنگتن پست" و "واشنگتن فری بیکن" نیز هست در گفت و گویی با صدای آمریکا به مقامات این کشور هشدار داده که قدرت سایبری ایران را درک کرده و برای مقابله با آن برنامه ای جدی بیاندیشند.

او گفت:"ما در چندین جبهه مورد حمله قرار گرفته ایم.ایران یکی از مهمترین جبهه های استراتژیک است. یک فصل کامل کتاب درباره جنگ اطلاعاتی ایران و دلیل این که چرا دولت اوباما این حمله اطلاعاتی را نادیده گرفت، توضیح می دهد."

گرتز ادامه داد: "من تهدید پیکار اطلاعاتی را به دو گروه تقسیم می کنم. یکی فنی و سایبری و دیگری جنگ نفوذ سیاسی، جنگ قانونی و جنگ رسانه ای است و ایران در هر دو بخش در حال تقویت توانایی خویش است. ایرانی ها به شکلی واضح از حملات سطح پایین به هک پیشرفته ارتقا یافته اند و نشان داده اند که چطور برخی از قابلیت های استراتژیک را برای نفوذ به سیستم ها به کاربرند و بعد از اطلاعاتی که بدست آورده اند، استفاده کنند."

همه این اعترافات در شرایطی است که سالهاست ایران و به خصوص مراکز و نهادهای علمی و تکنولوژیک آن به خصوص بخش فن آوری های دیجیتالی و سایبری با تحریم های به قول غربی ها فلج کننده روبروست اما دانشمندان و متخصصان جوان و نخبه این مرز و بوم به حول و قوه الهی توانسته اند آنچنان در پیشرفته ترین فن آوری های روز ارتقاء یابند که مدعیان قدرت جهانی را به وحشت و هراس بیاندازند.


/ 0 نظر / 214 بازدید