مسلمانان در اوج تمدن بودند و اروپاییان در سیاهی قرون وسطی

شرح عکس : بنای کاخ چهلستون قزوین که قبل از چهلستون اصفهان ساخته شد و برخلاف چهلستون اصفهان که دارای 20 ستون است، واقعا چهل عدد ستون دارد

 

ویل دورانت معروفترین نویسنده کتاب تاریخ تمدن در جلد چهارم تاریخ تمدن خود درباره آنچه اروپاییان از تمدن اسلامی گرفتند، می نویسد:

"... اروپای مسیحی غذاها، شربت ها، دارو، درمان، اسلحه، استفاده از نشان های مخصوص خانوادگی، سلیقه و انگیزه هنری، ابزارها و فنون صنعت و تجارت و قوانین و راههای دریایی را از اسلام فرا گرفت و غالبا لغات آن را نیز از مسلمانان اقتباس کرد... بازی شطرنج از طریق اسلام از هند به اروپا رسید و در راه نام های فارسی گرفت... شعر تروبادور و موسیقی آنها از اسپانیای مسلمان به پرووانس فرانسه و از سیسیل مسلمان به ایتالیا راه یافت. شاید سرگذشت های عربی سفر به بهشت و جهنم در کمدی الهی دانته موثر افتاده باشد.

علمای اسلامی، ریاضیات، طبیعیات، شیمی، ستاره شناسی و پزشکی را ... به کمال رساندند... هنوز هم اصطلاحات علمی عربی در زبان های اروپایی فراوان است... پزشکان اسلامی پانصد سال تمام علمدار طب جهان بودند... ابن سینا و ابن رشد از نظر فلاسفه مدرسی اروپا که این دو را در مرجعیت ... قرار می دادند، انوار شرق بودند.

طاق و تویزه در دیار اسلام از اروپا قدیمی تر بوده است ولی نمی توانیم راهی را که از طریق آن به معماری گوتیک رسیده است، دنبال کنیم. مناره مخروطی و گلدسته ناقوس کلیساهای مسیحی به نسبت زیاد، مدیون مناره های مساجد است و شاید تزیین توری پنجره های گوتیک از طاق های جناغدار برج خیرالدا الهام گرفته است.

تجدید رونق سفالکاری در ایتالیا و فرانسه را نتیجه انتقال سفالگران مسلمان در قرن دوازدهم میلادی به این دو کشور و سفر سفالگران ایتالیا به اسپانیای اسلامی دانسته اند. آهنگران و شیشه گران و نیز جلد سازان ایتالیا، زره بافان و اسلحه سازان اسپانیا، همه فنون خود را از صنعتگران مسلمان فرا گرفته بودند.

تقریبا در همه مناطق اروپا، بافندگان به دیار اسلام توجه داشتند که از آنجا نمونه و نقشه بگیرند، حتی باغها نیز به نسبت زیاد از باغهای ایرانی نشان داشتند..."

/ 0 نظر / 88 بازدید