روزگاری که تمدن اسلامی دنیا را به تسخیر خود درآورده بود

شرح عکس: دروازه تهران یا درب کوشک در شهر قزوین، یکی از شهرهای پررونق دوران تمدن اسلامی


ویل دورانت نویسنده معروفترین مجموعه تاریخ تمدن درباره رونق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی روزگار تمدن اسلامی در جلد چهارم از کتاب تاریخ تمدن خود می نویسد:

"... سراها و بازارها پر از کالا و بازرگان و فروشنده و خریدار و شاعر بود. قافله ها چین و هند را به ایران و شام و مصر مربوط می کردند، بازرگانان دریانورد از بنادر بغداد و بصره و عدن و قاهره و اسکندریه به دریاها می رفتند. تا دوران جنگ های صلیبی، بازرگانی اسلام بر مدیترانه تسلط داشت و از یک سوی دریا، یعنی از شام و مصر به یک سوی دیگر یعنی تونس و سیسیل و مراکش و اسپانیا می رسیدو در راه از یونان و ایتالیا و سرزمین گل (فرانسه امروز) می گذشت. مسلمانان از اتیوپی، دریای سرخ را تحت سلطه گرفتند و از دریای خزر تا مغولستان تجارت خود را گسترش دادند. همچنین فعالیت بازرگانی مسلمین تا رود ولگا و حاجی طرخان و نووگراد بسط یافت و فنلاند و اسکاندیناوی و آلمان را زیر سلطه خود درآورده بود. از این فعالیت بازرگانی، هزاران سکه اسلامی برجای مانده است... این فعالیت بازرگانی که نیروی زندگی را در همه اطراف کشور برانگیخته بود، در قرن دهم یعنی موقعی که اروپا به نهایت سقوط و فلاکت افتاده بود به اوج رسید و وقتی رو به انحطاط نهاد،آثار آن بوضوح در بسیاری اززبان های اروپا به جا ماند. واژه هایی چون تعرفه، ترافیک، مخزن، کاروان و بازار از طریق مسلمین به فرهنگ اروپایی راه یافتند..."


یکی از جهانگردان در سفر به بغداد این مطلب را درباره بغداد از خود به جای گذاشته است :

"تمام این نواحی به طرز مطبوع و دلپذیری پوشیده از باغ و بوستان و خانه های ییلاقی و تفرجگاههای زیبا بود و در تمام این اماکن، بازار، مسجد و حمام هم وجود داشت. آنها برای مایل ها، هر دو طرف رودخانه را درخشان کرده بودند. اما آنچه این شهر را بزرگترین شهر دنیا کرده بود ، تنها این مناظر زیبا نبودند ، بلکه دانشمندانی بودند که جواهر دنیا به حساب می آمدند."

دکتر شیلا بلیر (استاد تاریخ هنر کالج بوستون) نیز درباره بغداد آن روز می گوید:

"به طور قطع از قرن هشتم به بعد، بغداد مرکز دانش در دنیای اسلام شده بود، تمام ابداعات جدید هم به سرعت از بغداد می آمد و هم به سرعت به بغداد می رفت، زیرا بهترین مردم به بغداد می رفتند. بهترین متفکران ، بهترین فیلسوفان و بهترین هنرمندان."

/ 0 نظر / 64 بازدید