در سوئد حتی نوه شیرخواره پادشاه نیز از بیت المال حقوق می گیرد!

کارل گوستاف شانزدهم، پادشاه سوئد طی فرمانی ۵ نوه خود را از سلطنت خلع کرده تا ضمن صرفه جویی در هزینه‌های سلطنتی آنها از رعایت وظایف سلطنتی معاف شوند.

این پنج نوه همچنان عضو خاندان سلطنت باقی خواهند ماند و القاب دوک و دوسش را هم تصاحب خواهند کرد اما از انجام تکالیف و تشریفات سلطنتی معاف خواهند بود و دیگر از محل بیت‌المال هم مستمری دریافت نخواهند کرد.‌

به این ترتیب این پنج نوه پادشاه که بین یک تا ۵ سال سن دارند دیگر واجد دریافت هزینه‌های سلطنتی از محل بیت‌المال و مالیاتی که شهروندان می‌پردازند نمی‌شوند!

کارشناسان خاندان سلطنتی سوئد می‌گویند این تصمیم واکنش پادشاه به نگرانی‌هایی است که در چند سال گذشته نسبت به رشد تعداد اعضای خانواده سلطنتی طرح شده بود و این که چند سال پیش پارلمان سوئد از تمایلش برای بازبینی هزینه‌های خاندان سلطنتی از محل بیت‌المال خبر داده بود!!

جالب توجه است که بیش از 100 نفر از اعضای خانواده سلطنتی سوئد از بچه شیرخواره تا پیرمرد و پیرزن 99 ساله از بودجه عمومی دولت سوئد حقوق دریافت می کنند!!!

دیک هریسون، تاریخ‌دان سوئدی گفته است سال‌هاست جامعه سوئد فکر می کند نباید دیگر خرج و مخارج بیش از 100 عضو خاندان سلطنتی را از جیب خود بپردازد. اما کو گوش شنوا !!

یعنی در قرن بیست و یکم و در کشورهایی که اوج دمکراسی لیبرال غرب به شمار رفته و فریاد حقوق بشرشان تا قله قاف هم رفته، هنوز خون و ژن اشرافی و نژادپرستی حرف اول را می زند که نسل اندر نسل یک خاندان قرون وسطایی از داخل گهواره، پرنسس و دوشس و دوک و پرنس خوانده شده و حتی برای گریه کردن و شکم کارکردن و آقوم آقوم نمودن و آروغ زدن پس از شیرخوردن هم حقوق و مزایا از کیسه مالیات دهندگان سوئدی دریافت می کنند! جل الخالق به این دمکراسی نژادپرستانه!!

/ 0 نظر / 191 بازدید