آرمان های انقلاب و سیستم درجه بندی در سینما

برای یادآوری آن دسته از مسئولین سینمایی که پس از 40 سال برای برداشتن موانع از مقابل آثار مغایر با موازین اخلاقی و انقلابی و اسلامی (که البته هم اکنون هم به وفور برپرده سینماها می رود) به سیستم درجه بندی آن هم از نوع آمریکایی اش متوسل شده اند، شنیدن این سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی که به گونه ای صریح یادآور آرمان های انقلاب در مورد هنر است، بی مناسبت نیست

/ 0 نظر / 66 بازدید