تعریف فرمانده اسراییلی از موشک های پیشرفته ایران

در این ویدئو، یوزی رابین (رییس پیشین سازمان دفاع موشکی اسراییل) که از مهمترین عوامل تعبیه سیستم دفاع موشکی موسوم به "گنبد آهنین" در اسراییل بوده است، در سمینار "بازدارندگی هسته ای، موشکی، کنترل تسلیحات و سیاست دفاعی" با حضور اعضای کنگره آمریکا در سال 2015 به اعتراف خودش در مقام یک "دشمن مهلک" از پیشرفت سیستم موشکی ایران تعریف می کند

/ 0 نظر / 41 بازدید