سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

ستایش متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان از حضرت محمد (ص)

پیامبر رحمت و آزادی  

 

 

 

 محبوبیت پیامبر اسلام ، قرن هاست که قلوب همه بشریت را تسخیر کرده است ،آنچنانکه مرحوم مصطفی عقاد از  قول ابوسفیان در فیلم "محمد رسول الله " در مورد روش و سیره رسول گرامی اسلام به هنگام فتح مکه توسط سپاه اسلام گفت :از قلب ها وارد می شود

شاید از همین روست که لئون تولستوی نویسنده شهیر روسی در نامه ای در پاسخ خانم یلنا یفسیماونا (واکیلاوا) مادری روسی (که درباره مسلمان شدن یکی از پسرانش سوال کرده بود) به تاریخ 15 مارس 1909 نوشت:

در مورد این که دین اسلام و تعلیمات محمدی در مقابل مسیحیت بسیار با ارزش تر و دارای مقامی والاتر است و خصوصیات بیشتری دارد و این که فرزندان شما در راه این تفکر آسمانی خدمت می‌کنند با تمام قلبم با آنها بوده هم فکر و به آنها تبریک می‌گویم.هم اینک کسی که این سطور را برای شما می‌نویسد یک مسیحی است و با این که به تعلیمات مسیحیت سالها عمل کرده ، اما باید بگویم که دین اسلام و تعلیمات محمدی با تمام خصوصیاتش و آن چنان که در ظاهر دیده می‌شود بسیار بسیار از مسیحیت کاملتر و باارزشتر می‌باشد... دین اسلام دور از مسایل غیر طبیعی است. در رأس آن حضرت محمد (ص) وجود دارد که در تعلیمات خود اساس تمام ادیان مقدس را در خود دارد و با خیلی از حقایق دین مسیحیت نیز همگامی و نزدیکی دارد. زیرا پایه ادیان الهی خداست. تعالیم ادیان نیز در جهت تشویق انسان‌ها در ایمان به خداست. بنابر این آنچه این تبلیغ و وظیفه را بهتر به انجام برساند احترام بیشتری خواهد داشت و آن دین اسلام است.

یوهان ولفگانگ گوته (1838-1749) بزرگترین شاعر آلمانی که با آثار فراوان و ارزشمندش در ردیف بزرگترین شاعران جهان قرار گرفته چنان برخورد شگفت انگیز و جالبی با اسلام دارد  که شایسته است آن را به شیوه ای علمی و دقیق بررسی کنیم . علاقه گوته به اسلام علاقه ای درونی و خارج از قواعد معمولی است . گوته علاقه اش را به اسلام در مقاطع مختلف زندگی بروز داده است . نخستین جلوه این علاقه و گرایش به دوران جوانی گوته یعنی 23سالگی او بازمی گردد که مدحی بسیار زیبا در وصف پیامبر گرامی اسلام می سراید. در 70سالگی نیز آشکارا بیان می کند ، در این اندیشه است همه شبهای قدر را که قرآن در آن نازل شده است ، شب زنده داری کند و این فاصله زمانی ، یعنی بین 23تا 70سالگی دوره ای طولانی از زندگی گوته را شامل می شود که این شاعر آلمانی به شیوه های مختلف علاقه خود را به اسلام نشان می دهد. گرایش به اسلام در گوته بیش از هر چیز در دیوان شرقی نمود می یابد. این کتاب در کنار اثر بزرگ گوته ، فاوست ، از مهمترین آثار او به شمار می رود . یکی از ابیات شگفت انگیز دیوان ، بیتی است که شاعر در آن گمان این را که مسلمان است ، منتفی نمی داند.مطالعات قرآنی گوته در سال 1772 دستاوردی بزرگ برای او دارد، چراکه او انگیزه می یابد تا به تدوین نمایشنامه محمد بپردازد. اگرچه این نمایشنامه هرگز مجال اجرا نیافت ، اما در بخشی از این نمایشنامه که گوته آن را یادداشت کرده است ، می توان به مفاهیم زیبایی از اسلام و بنیانگذار این دین مبین در نزد گوته برخورد و از این رو بررسی این اثر برای دریافت بهتر رابطه گوته با اسلام بسیار راهگشاست . در این نمایشنامه به نمونه هایی برمی خوریم که دلایل و چگونگی علاقه شخصی گوته را نسبت به اسلام نشان می دهد. در این میان ، 2جلوه نمودی بیشتر دارند: نخست شخصیت حضرت محمد (ص) و دوم تعالیم حیات بخش اسلام که گوته به سبب این 2جلوه ، علاقه ای درونی نسبت به اسلام می یابد.یکی از بخشهای زیبای این نمایشنامه "نغمه محمد"نام دارد. این شعر مکالمه ای میان علی (ع) و فاطمه (س) است . گوته این شعر را بهار سال 1773 می سراید چرا که او تا این زمان کتابهای بسیاری درباره حضرت محمد (ص) مطالعه کرده بود. گوته در این شعر شخصیت بنیانگذار دین اسلام را به مثابه رهبر معنوی بشریت تصویر می کند و برای بیان بهتر موضوع از تمثیل سیلی عظیم و آبی فراوان بهره می جوید، تا بدان وسیله آغاز حرکت او را از نقطه های کوچک تا رسیدن به قدرت معنوی بزرگ بهتر بیان کند.

به جز این دو نویسنده و متفکر تاریخ ، بسیاری از دانشمندان و فضلاء و اندیشمندان غیرمسلمان به شخصیت والای پیامبر گرامی اسلام اذعان داشته اند . از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

لئون تولستوی،نویسندهو فیلسوفاخلاقگرای معروف روسیه که آموزه هایش سرمشق رهبران بزرگ سیاسی در جهان بوده است، علاوه بر نامه ای که در بالا آمد ، درکتاب" اسلام و عرب" دکتر گوستاو لوبون صفحات 154 و 159 ، نظریه صائبی در مورد پیامبراسلامدارد.
ویکه سرمشق افرادی همچون گاندی بوده ، چنین می گوید: «شخص شخیص پیامبراسلامسزاوار همه گونه احترام و اکرام می باشد. شریعت پیغمبر اسلام بعلت توافقآنباعقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شد.

 واشنگتنایروینگ،نویسندهو کنسول آمریکا در اسپانیادرکتاب Mohammad and his successors  مینویسد: تمام آیات قرآن محکم و پرمعنی می باشدواز روی شعور نوشته شده است. بنابراین سندی که باعث تسلی قلب خودمان در دستباشد،نداریم.

کارلمارکس،فیلسوف،سیاستمدارو انقلابی آلمانی الاصل در قرن 19 با درک عمیق از شخصیت پیامبر عظیمالشأناسلام چنین اظهار می دارد: «محمد مردی بود که... از میان مردمی بت پرستباارادهآهنین برخاست و آنان را به یگانه پرستی دعوت کرد و در دلهای ایشانجاودانیروحو روان را بکاشت. بنابر این او را نه تنها باید در ردیف مردان بزرگ وبرجستهتاریخشمرد ، بلکه سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و از دل و جان بگوییمکهاوپیامبر خدا بوده است."به نقل از کتاب" محمد عند علماء الغرب"،ص101
مهاتماگاندی،درکتاب" اسلامشناسی غرب" صفحه 36 می نویسد: حیات شخص پیامبر اسلام بنوبه خود نشانه وسرمشقبارزیبرای رد فلسفه عنف و اجبار در امر مذهب است.

  جواهرلعل نهرو نیز در کتاب" نگاهیبه تاریخ جهان" می گوید: مذهبی که پیامبر اسلام تبلیغ می کرد بواسطه سادگیوراستیو درستی آن و دارا بودن طعم دموکراسی و برابری، مورد استقبال توده های کشورهای مجاور شد.

ولترفرانسوی، درکتاب اسلام از نظر ولتر صفحه 28 و 53 گفته است: حضرت محمد بی گمان مردیبسیاربزرگبود. وی جهانگشایی توانا، قانونگذاری خردمند، سلطانی دادگر و پیامبریپرهیزگاربود. او بزرگترین نقشی را که ممکن بود در مقابل چشمان مردم عادی ایفا کند دررویزمینایفا کرد.

پیرسیمونلاپلاس،منجم وریاضیدان معروف فرانسوی قرون 18 و 19میلادی که نظریات اوتحولاتبزرگیدر نجوم ایجاد کرد، در مورد دین مبین اسلامچنیناظهارنظرنموده است
گرچهما به ادیان آسمانی عقیده نداریم ولی آئین حضرتمحمد(ص)و تعالیم او ، دو نمونه اجتماعی برای زندگی بشریت است. بنابراین اعتراف میکنیمکه ظهور دین او و احکام خردمندانه اش ، بزرگ و با ارزش بوده  و به همین جهتازپذیرشتعالیم حضرت محمد بی نیاز نیستیمبه نقل از مجلهمکتب اسلام اردیبهشت 52صفحه۶۹ 

 پرفسورارنست هگل،یکیازبزرگترینو پرنفوذترین فلاسفه آلمانی الاصل قرن19 در کتاب "زندگانی محمد" نوشتهتوماسکارلایل صفحه 48 می گوید: «اسلامیت طرح خیلی جدید و در "عین حال، طرحغیرمخدوشوبسیار عالی توحید می باشد.

هربرتجرجولز،  نویسندهومحقق انگلیسی در کتاب "سرمایه " می نویسد: «اسلامتنهادینی است که هر بشر شرافتمند می تواند بداشتن آن افتخار ورزدتنها دینی است که من دریافته ام و بارها گفته ام که از سر خلقت آگاه است وبارازآفرینش آشنا و همه جا با تمدن ".همراه است، دین اسلام می باشد.

جورجبرنارد شاو،بزرگتریننویسنده انگلستان بعد از شکسپیر که افکارشدر زمینه مذهب، علم،اقتصاد، خانواده و هنر اثر عمیقی بر روی مخاطبینخودداشته، در رابطه با شخصیت والای پیامبر بزرگ اسلام چنین می گوید: منهمیشهنسبتبه دین محمد(ص) بواسطه خاصیت زنده بودن شگفت آورش نهایت احترام را داشتهام. بنظرمن،  اسلام تنها دینی است که دارای آنچنان خاصیتی است که می تواندتغییراتگوناگونرا بخود جذب کند و خود را با اشکال و صور هر عصر منطبق سازد. من دربارهدینحضرتمحمد(ص) چنین پیش بینی کرده ام که کیش او برای فردای اروپا قابل قبولخواهدبود. همانطوری که در اروپای امروز هم پذیرش آن آغاز شده است.منمعتقدم که اگرمردیمانند پیامبر اسلام فرمانروایی مطلق جهان عصر جدید را احراز ».کند طوری درحلمسائلو مشکلات جهان توفیق خواهد یافت که صلح و سعادتی را که بشر بشدت احتیاجداردبرایاو تأمین خواهد کرد.
ادواردگیبن،بزرگترینمورخانگلستان در قرن 18 میلادی و نویسنده مشهور "تاریخ سقوط امپراطوری روم"دربارهقرآنچنین می نویسد: «از اقیانوس اطلس تا کنار رود گنگ (در هندوستان) قرآن نهفقطقانون

/ 5 نظر / 10 بازدید
علی

سلام و خدا قوت! من هر چی تو وب جست و جو کردم, از این کتابی که مایکل برانت نوشته هیچ سند تصویری یا موثقی پیدا نکردم. اگر می شه در این زمینه راهنمایی بفرمایید.

علی

با سلام دوباره! بسیار سپاسگزارم که پاسخ دادید. البته این احتمال رو می دادم، اما می خواستم اطمینان حاصل کنم. اما چطور است که فایل مطالبی مانند "دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده"، جزوه "کدام راه به ایران" (مربوط به انستیتوی بروکینگز) و یا برخی مطالب از این دست در فضای وب در دسترس است؟ آیا اطلاعات موجود در این اسناد، امنیتی به حساب نمی آید؟

علی

از پاسخگویی شما بسیار سپاسگزارم.

حامد

با عرض سلام؛ لطفاً نام انتشاراتي كه اين كتاب "طرحي براي تقسيم و انزواي دين" در ايران چاپ كرده بگوييد.

مسعودارباب

سلام فوق العاده بودومفید. امشب سخنرانی ای دارم بسیارمفیداست . خداخیرتان دهد... کاش اینهارابرای همه مردم منتشرکنیدتااعتمادبنفس بیشتری بیابند. ضمناپروتکلهای یهودرانیزمطالعه فرمائید. برای افشاءگری وآگاهی مردم وواکسیناسیون فرهنگی واجتماعی خوب است خدانگهدار.