ماه ضیافت خدا آمد


ماه رمضان آمد، مبارک باشد. سفره ضیافت الهی در حال پهن شدن است. سفره ای مملو از خواستنی ها و آرزوها و امیدها و راز و نیاز و مناجات و دوستی ها و رفاقت ها و ... محتویاتش را تا ابد می توانید برای خود بردارید و نگه دارید تا آن روزی که گره از خیلی گرفتاری هایتان باز می کند. برای همین امروز هم گره گشاست. گره های روحی و درونی و بیرونی و ...

یکی از شرایط حضور بر سر این سفره، روزه است. اما آنهایی هم که نمی توانند روزه بگیرند یا عذرهای مختلف دارند غصه نخورند،کنار این سفره برای همه جا هست. میزبان دست رد به سینه هیچکس نمی زند. همه بیایند. صاحب سفره آنقدر کریم و بخشنده است و خوان نعمتش آنقدر بزرگ و عظیم است که همه در آن جا می شوند.

خوش بگذرد و ما را هم دعا کنید


/ 0 نظر / 41 بازدید