مسلمانان فرهنگی را ساختند که در اوج زندگی متمدن بود

شرح عکس: مسجد جامع کوردوبا (قرطبه) که بعدا توسط صلیبیون به کلیسا تبدیل شدبخش هایی از فیلم مستند "وقتی مسلمانان بر اروپا حکومت می راندند" (کانال 4 انگلیس – سال 2005)

When the Moors Ruled in Europe:


دانشگاه آکسفورد براساس الگویی شکل گرفت که مسلمانان آندلس طراحی کرده بودند. ماریا انخلس کالکو می افزاید:

"... دانشگاههای که در پاریس احداث شد نیز براساس ایده های متعلق به آکسفورد بود و آن هم براساس برداشت تازه ای از ایده های بنیادینی بود که از (مسلمانان) "تولدو" آمده بودند..."

 

خولیو سامسو (استاد دانشگاه بارسلونا):

"... اگر مسلمان های این کار را نکرده بودند، رنسانس و انقلاب علمی غرب، غیر ممکن می شد..."

 

بتانی هیوز (نویسنده و مورخ انگلیسی و کارشناس اصلی فیلم مستند "وقتی مسلمانان بر اروپا حکومت می راندند"):

... مدتها زمان می برد که این نظریه های انقلابی در اروپای مسیحی جریان پیدا کند، اما به محض آنکه این کار صورت گرفت، تفکر غربی دگرگون شد. آثار ارسطو در دانشگاههای جدید تدریس شد. درمان های ابوعلی سینا در بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفت و ترجمه عربی هندسه و ریاضیات و آن اعداد جدید مسلمین به معماران منتقل شد. این مرحله کلیدی و حساس در رشد تفکر غربی بود. دیگر نباید به رنسانس به عنوان تولدی دوباره نگاه کنیم بلکه باید آن را ادامه جنبش اندیشه ای بدانیم که قرن های پیش از آن توسط مسلمانان پرورش یافته بود. این تجدید حیات اروپا دقیقا در همان زمانی که مسیحیان به صورت انبوه هجوم می آوردند ، از تمدن آندلس حاصل می شد. جبهه ای که در منتهی الیه شمالی مادرید شکل گرفته بود ، به تدریج به سمت جنوب پیشروی کرد، سپس در سال 1236 میلادی کوردوبا سقوط کرد و در پی آن والنسیا و سویل سقوط کردند، به طوری که تا سال 1250 میلادی به عنوان تنها قلمرو مسلمانان گرانادا باقی مانده بود. گرانادا مانعی برسر راه هدف فردیناند پادشاه و ایزابلا ملکه صلیبی در خصوص ایجاد اسپانیای متحد ایجاد کرده بود. از این رو آنها لازم می دیدند که آن را تسخیر کنند. این شهر حدودا از یکسال پیش از انکه تسلیم شود، در محاصره بود. پیروزی فردیناند و ایزابلا در گرنادا، به یک جامعه شگفت انگیز پایان داد. مسلمانان آندلس طی هفتصد سالی که در اروپا بودند، فرهنگی را ساختند که در اوج زندگی متمدن بود. آنها به شیوه های مختلف، اروپا را تحت تاثیر خود قرار دادند به طوری که اندیشمندان اروپایی تازه در حال درک آن هستند و ایزابلا تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که اسلام در غرب دیگر هرگز چنین نقشی را تجربه نکند.

چند سال بعد از اینکه فردیناند و ایزابلا، قدرت گرفتند، تشکیلاتی را تاسیس کردند که افراطی ترین شکل کنترل مذهبی را که تا آن زمان، اروپا تجربه کرده بود، به مرحله اجرا گذاشت. دادگاه تفتیش عقائد.

/ 0 نظر / 137 بازدید