خطبه انقلابی امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) به روایت آیت الله طالقانی
در خطبه های نماز عید فطر سال 1358

 

گفتم اين‌ كتاب‌ نهج‌ البلاغه، اين‌ عبارت‌ مال‌ علي‌ است.

"اليمين‌ والشمال‌ مضله":

چپ‌ گرايي‌ و راست‌ گرايي‌ به‌ گمراهي‌ مي‌كشد!

 آيا در اين‌ مدت‌ ما ايرانيها اين‌ تجربه‌ را نداشته‌ايم؟ هميشه‌ ضربه‌اي‌ كه‌ خورده‌ايم، يا از راست‌ گراهاي‌ متعصب‌ جامد خوارج‌ نهرواني‌ بوده‌ و يا از چپ‌گراهاي‌ به‌ طرف‌ مكتب‌هاي‌ ديگر.

"والطريق‌ الوسطي‌ هي‌ الجاده":

راه‌ وسط، صراط‌ مستقيم، اين‌ جاده‌اي‌ است‌ كه‌ كاروان‌ بشر را به‌ سر منزل‌ نجات‌ و سعادت‌ مي‌رساند.

"عليها باقي‌ الكتاب":

 اين‌ كتاب‌ باقي، اين‌ قرآن‌ بر همين‌ مبناست. يعني‌ بر صراط‌ مستقيم. نه‌ راست، نه‌ چپ،

"و منها منفذالنسته":

سنت‌ رسول‌ خدا و اولياي‌ دين‌ اگر بخواهد راه‌ پيدا كند نه‌ در چپ‌ گرايي‌ مي‌تواند راه‌ بيابد و نه‌ در راست‌گرايي. در طريق‌ مستقيم‌ است.

"و عليهامسيرالعاقبه":

عاقبت‌ خير در همين‌ طريق‌ وسطي‌ است.

"هلك‌ من‌ ادعي":

مردم‌ پرادعاي‌ كم‌ كار و فريبكار در حكومت‌ ما از بين‌ خواهند رفت. بروند دنبال‌ كارشان.

"و خاب‌ من‌ افتري":

آنهايي‌ كه‌ دروغ‌ مي‌بافند، تهمت‌ مي‌زنند، اينها هم‌ دستشان‌ خالي‌ است. فقط‌ مردم‌ صادق‌ اين‌ وسط‌ مي‌توانند راه‌ انقلاب‌ را، انقلاب‌ علي‌ را پيش‌ ببرند.

"من‌ ابدي‌ صفحته‌ للحق‌ هلك":

كسي‌ كه‌ رو به‌ روي‌ انقلاب‌ بايستد، بايد هلاك‌ بشود، بايد نابود بشود. [نمازگزاران: صحيح‌ است.] به‌ من‌ نگوييد صحيح‌ است‌ برادرها، به‌ علي‌ بگوييد صحيح‌ است! من‌ عبارت‌ علي‌ را مي‌گويم.

انقلاب، انقلاب‌ محرومين‌ است. انقلاب، انقلاب‌ توده‌ مسلمان‌ است. انقلاب، انقلاب‌ پيروان‌ قرآن‌ است. انقلاب، انقلاب‌ پيروان‌ توحيد است. هر كس‌ كه‌ از اين‌ مسير منحرف‌ شد، بايد پايمال‌ بشود.

"من‌ ابدي‌ صفحته‌ للحق‌ هلک":

 اگر نشستند و در مقابل‌ حق‌ نايستادند، كاري‌ به‌ كارشان‌ نداشته‌ باشيد. همان‌ طوري‌ كه‌ اماممان‌ فرموده، همان‌ طوري‌ كه‌ وارث‌ علي‌ گفته‌ است.

"و كفي‌ بالمرء جهلا ان‌ لايعرف‌ قدره":

چقدر يك‌ انسان‌ جاهل‌ و پست‌ است‌ كه‌ قدر خود را نشناسد.

"ولايهل علي‌ التقوي‌ سنخ‌ اصل. ولايظمأ عليها زرع‌ قوم":

در محيط‌ تقوا ريشه زراعت‌ هيچ‌ كس‌ خشك‌ نخواهد شد. همه‌ به‌ آمال‌ خودشان‌ (چه‌ آمال‌ دنيويشان، چه‌ آمال‌ اخروي‌شان) خواهند رسيد. در مقابل‌ در محيط‌ بي‌تقوايي، بي‌بندوباري، دروغگويي، فريب، ادعاهاي‌ بيخود، گول‌زدنها، همه‌محروم‌خواهند بود. همان‌كس‌ كه‌ خيال‌ مي‌كند زرنگ‌ است‌ و ديپلمات، آن‌ هم‌ محروم‌ خواهد بود. اين‌ عبارت‌ را حفظ‌ كنيد:

"لايهلك‌ علي‌ التقوي‌ سنخ‌ اصل":

ريشه‌ زراعت‌ و آمال‌ هيچ‌ فردي‌ بر مبناي‌ تقوا از بين‌ رفتني‌ نيست. اين‌ جمله‌ معجزه‌ است، مثل‌ ساير جملات.

"ولا يظما عليها زرع‌ قوم:"

زراعت‌ هيچ‌ قومي‌ تشنه‌ نخواهد ماند. آمالشان، اعمالشان، فعاليتهايشان، همه‌ به‌ ثمر مي‌رسد در محيط‌ تقوا.

"فاستتروا في‌ بيوتكم":

اين‌ خطاب‌ به‌ ضد انقلابهاست: آي‌ ضد انقلابها، برويد توي‌ خانه‌ بنشينيد.

"فاستتروا في‌ بيوتكم. واصلحوا ذات‌ بينكم":

خودتان‌ را اصلاح‌ كنيد. اصلاح‌ كنيد تا جامعه‌ شما را بپذيرد.

"فاستتروا في‌ بيوتكم‌ واصلحوا ذات‌ بينكم‌ والتوبه‌ من‌ ورائكم":

اگر واقعاً توبه‌ كرديد، برگشتيد، توبه‌ پشتيبان‌ شماست، با شماست. شما را دستگيري‌ خواهد كرد


/ 0 نظر / 86 بازدید