یک تمدن گمشده

شرح عکس: سرطاقی و بادگیرهای خانه بروجردی ها در کاشان


1-آیا می­ دانستید که حدود هزار سال پیش در شهر بغداد بیش از یکصد کتابفروشی وجود داشته است؟

2-آیا می ­دانستید هزار سال پیش فقط و فقط فهرست کتابهای کتابخانه­ ی عمومی ری به 10 هزار جلد می­رسیده؟

3-آیا می­ دانستید کتابخانه بصره به طالبان علم که در آنجا مطالعه می­کردند مقرری و اعانه می­داده؟

4-آیا می­ دانستید که وقتی مغولان بغداد را به ویرانی دادند سی و شش کتابخانه­ ی عمومی در آنجا بوده؟

5- آیا می­ دانستید بعضی بزرگان،چون «صاحب بن عبّاد» به قدر کتابخانه­ های اروپا کتاب داشته­ اند؟

6-آیا می­ دانستید که در آن زمان هیچ کس جرئت نداشت مال فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود ادبیات و هنر را کمک کند؟

7-آیا می ­دانستید که مسلمین برای اولین بار اصول رسم بر سطح کره را شناختند؟

8- آیا می ­دانستید که این مسلمین بودند که با آمیزش جبر و هندسه، اصول هندسه تحلیلی دکارت را به وجود آوردند؟

9-آیا می ­دانستید که معادله سرعت توسط «ابوالوفای بوزجانی(قرن دهم میلادی)» کشف شده است؟

10- آیا می­ دانستید که مسلمین برای اولین بار به کروی بودن زمین و دوران آن به گرد محورش قائل شدند؟

اینها سوالاتی است که ی گردآورنده چکیده کتاب ارزشمند "دانش مسلمین" اثر محمد رضا حکیمی، در مقدمه ای که برآن نوشته، با توجه به محتوای آن کتاب آورده است. سوالاتی که همگی به کمال در متن کتاب پاسخ داده شده است.پاسخ هایی که همگی نشان از وجود تمدنی پرشکوه به نام تمدن اسلامی دارد.

چرا چنین تمدنی با چنین پیشینه و دارا بودن گنجینه ای عظیم و تاثیر شگرف در تاریخ بشر، تقریبا از این تاریخ حذف شده است؟ چرا از این تمدن و ابعاد حیرت انگیز آن در اغلب کتب تاریخ علم سخنی به میان نیامده است؟

/ 0 نظر / 67 بازدید