عید فطر مبارک

ماه رمضان رفت و عید رمضان آمد

صد حیف که آن رفت و صد شکر که این آمد

/ 2 نظر / 4 بازدید
حمید خان

با سری مقالات منجی سلطه گر به روزم . آنالیز حکوت شیطانی غرب با زبان سینمای خودشان اینبار مقدمه ای بر سینمای استراتژیک در قسمت 13

تارا

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت