نمای غم انگیز از فاجعه ای نه چندان غیرمترقبه

تصویری به ظاهر زیبا ولی در واقع تاسف آور و فاجعه بار از شهر گنبد کاووس.

خیابان های شهری که زمانی پایتخت حکومت آل زیار و سپس زمینه ساز حاکمیت آل بویه بود، مرکز حضور و پرورش اندیشمندان و علماء و دانشمندان به شمار می رفت و دوران درخشانی از تمدن اسلامی را از سر گذراند، پس از گذشت حدود 10 قرن، در میان سیلاب های فصلی غرق شده، اگرچه هنوز برج معروف و 72 متری قابوس بن وشمگیر (بلندترین برج تمام آجری جهان) سربرافراشته، چنین فاجعه ای را نظاره می کند.

عدم مدیریت صحیح در جمع آوری و مهار سیلاب های فصلی و آب های سطحی باعث شده تا در کشوری که خصوصا در سالهای اخیر دچار خشکسالی از یک سوی و مصرف بی رویه آب از سوی دیگر بوده، شهری مانند گنبد کاووس، اینچنین به ونیز شبیه شود که حتی رفت و آمد در کوچه و خیابان هایش با قایق امکان پذیر باشد. با این تفاوت که ساختار شهر ونیز با چنین وضعیتی سازگار است اما تصویرهایی شبیه به این در شهرهایی مثل گنبد کاووس، اگرچه ظاهرا جالب به نظر برسد اما در واقعیت نشان دهنده یک فاجعه است و حاصلی غمبار و خانمان برانداز برای اهالی شهر.

 و اینکه مسئولین و مدیران دولتی و شهری کجا هستند؟ آیا این هم به "برجام" مرتبط است؟ آیا این فاجعه هم در رابطه با تصویب و اجرای FATF و CFT و سند 2030 قرار می گیرد؟! آیا اندیشیدن تدبیری ساده برای چنین موقعیت هایی که اصلا غیرمترقبه نبوده و هر سال اتفاق می افتند هم بایستی در انتظار تصمیم اتحادیه اروپا برای باز شدن کانال های مالی همچون اینستکس و مانند آن بماند؟!! آیا این برجامی که قرار بود حتی آب خوردن را هم برای ما حل کند، نمی تواند از پس چنین فجایعی برآید؟!!!

/ 0 نظر / 180 بازدید