لینک دانلود برخی قسمت های تمدن آسمانی

لازم به ذکر است که مجموعه مستند "تمدن آسمانی" درباره تاریخ تمدن اسلامی توسط اینجانب (به عنوان نویسنده و کارگردان و تدوینگر) و دوست و همکارم رضا جعفریان (به عنوان تهیه کننده) در 30 قسمت ساخته شده که پخش آن از 25 اردیبهشت و در آستانه عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) از شبکه خبر آغاز شد روزهای جمعه و ایام تعطیل از این شبکه پخش می شود.

 

قسمت 5 _ نهضت ترجمه

http://www.telewebion.com/fa/1294738/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html  

قسمت 6– تولید علم

http://www.telewebion.com/fa/1296795/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 10 – معماری اسلامی

http://www.telewebion.com/fa/1303065/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html 

قسمت 11 - باغ دل 

   http://www.telewebion.com/fa/1305968/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

 

قسمت 12 - شهر اسلامی

http://www.telewebion.com/fa/episode/info/1308810/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

قسمت 13 – گلدسته های تاریخ

http://www.telewebion.com/fa/1310812/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 14 - کتابت کلام حق

http://www.telewebion.com/fa/1312409/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html 

 

قسمت 17 – حوزه های علمی

http://www.telewebion.com/fa/episode/info/1314852/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

قسمت 19 - شیخ بهایی

  http://www.telewebion.com/fa/1314418/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html  

 

قسمت 20 - مفهوم علم 

http://www.telewebion.com/fa/1315156/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 21 - کتاب و کتابت

http://www.telewebion.com/fa/1319951/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 22 - یورش به تمدن

http://www.telewebion.com/fa/1317095/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 23 - از خاکستر مغول

http://www.telewebion.com/fa/1324481/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 24 - سقوط غم انگیز

http://www.telewebion.com/fa/1324964/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 25 - خیزش دوباره

http://www.telewebion.com/fa/1322651/1%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 26 - دروازه اروپا

http://www.telewebion.com/fa/1325504/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-6.html

قسمت 28 - جنگ نرم صلیبی

http://www.telewebion.com/fa/1328551/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت 29 - تمدن نوین اسلامی

http://www.telewebion.com/fa/1328994/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html

قسمت سی ام - حلقه واپسین

http://www.telewebion.com/fa/1332317/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-6.html

/ 1 نظر / 152 بازدید
علی

سلام و عرض ادب. برنامه های تمدن آسمانی بسیار عالی بودند. من از شما کمال تشکر را دارم