پست های ارسال شده در مرداد سال 1397

فقیه دانشمندی که طراح اصفهان بود،حمام اسرار آمیزی ساخت و نان سنگک را ابداع کرد

دکتر عبدالله جبل عاملی (استاد تاریخ معماری دانشگاه هنر اصفهان): در قرن یازدهم هجری شاه عباس صفوی اصفهان را برای پایتختی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 277 بازدید