واکاوی تاریخ سینمای ایران در نمایشگاه کتاب

کتاب "حکایت سینماتوگراف" واکاوی تاریخ سینمای ایران (جلد اول) تالیف نگارنده درباره ناگفته ها و ناشنیده های تاریخ این سینما براساس گفت و گو با دست اندرکاران و فیلمسازان و بازیگران و همچنین اسناد مختلف مکتوب و معتبر که تاکنون منتشر نشده است.

عرضه در نمایشگاه کتاب، غرفه شرکت انتشارات کیهان ؛ شبستان، راهروی 19

/ 0 نظر / 55 بازدید