رنگین کمان ردّ پای مسیح بود؟!

جوزف مک کیپ، نویسنده و مورخ معاصر انگلیسی می نویسد که خیلی ها در دنیا گمان می کنند عصر جدید غرب پس از قرون وسطی، امری ناگهانی و خودجوش بوده است. یعنی بین سنت و مدرنیته جهشی صورت گرفته است. این تصویری است که غرب ساخته و در دنیا تبلیغ می کند. مک کیپ اعتراف می کند که این یک افسانه است، یک سیر ترجمه و کپی برداری و تقلید. یک سیر تقلیدی که حدود 300-400 سال از روی متون اسلامی و تمدن اسلامی جریان داشته است تا به تدریج شکوفه هایش از قرون 14 تا 17 میلادی در اروپا دیده شده و علوم جدید و تکنولوژی را به تدریج پدید آورد. در واقع اواخر قرون وسطی، اوائل دیدن این شکوفه ها و تحولات در غرب به شمار می آید

کتاب های "قطب الدین شیرازی" مانند دیگر دانشمندان اسلامی، نفوذ بسیاری در محافل علمی و آکادمیک اروپا پیدا کرد. استاد "رحیم پور ازغدی" (عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی) درباره این نفوذ علمی می گوید:

"... قطب الدین محمد شیرازی رساله ای نوشت درباره تحلیل علمی رنگین کمان یا قوس و قزح. بیان دقیق عوامل و منشاء آن. دانشمند معروف اروپایی در رم به نام "دیملش"، همین رساله را ترجمه می کند. کلیسا، "دیملش" را به جرم ترجمه کتاب فوق دستگیر و محاکمه کرده و به حبس ابد محکوم می کند. دیملش در رم تا لحظه مرگ زندانی شد و محکوم شد پس از مرگ نیز جنازه اش سوزانده شوه و کتاب هایی را هم که از دانشمندان اسلامی ترجمه کرده را بسوزانند. علت این مجازات ها این بود که گفت قوس و قزح توضیح علمی دارد و ردپای مسیح نیست. او هم به همین دلیل مجرم شناخته شد و هم به دلیل اینکه کتاب مسلمان ها را ترجمه کرده است. سارتن می گوید این فقط نمونه ای است تا ببینیم چه فاصله طولانی بین جهان اسلام در آن موقع و جهان عقب مانده اروپا وجود داشت."


اگر دانشمندان اسلامی نبودند...

پس از همه آنچه درباره نقش تمدن اسلامی و دانشمندان این تمدن برای تاریخ بشریت گفته و نوشته شد، شاید این نقطه نظر پروفسور "سنت جیمز گیتز جونیور" (استاد دانشگاه مریلند) بتواند حسن ختام شایسته ای برای این بخش باشد:

"...سوالی که پیش می آید این است که اگر دانشمندان اسلامی چنین نقش دایگی را برای علم ایفا نکرده بودند ، ما چطور به اینجا می رسیدیم؟ چون ما در غرب همه چیز را با بازگشت به عصر تاریکی از دست داده بودیم. اگر به خاطر دانشمندان اسلامی نبود ، چطور ممکن بود که علم در غرب پایدار بماند..."

/ 0 نظر / 67 بازدید