در دو جبهه می جنگیم

تصویری از سریال دلیران تنگستان ساخته مرحوم همایون شهنواز در سال 1355

در این تصویر که مربوط به قسمت آخر سریال می شود، رییس علی دلواری به دلیل خیانت یکی از نیروهای خودی، هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت می رسد. برای نبرد آخر با نیروهای انگلیسی همه مبارزان و مجاهدان تنگستان و دشتستان جمع شده اند و شیخ حسین خان چاه کوتاهی برایشان سخنرانی می کند و صحنه رزم و نبرد را توضیح می دهد. چقدر این صحنه ها با آنچه امروز مشاهده می کنیم، شباهت دارد!

/ 0 نظر / 78 بازدید