مرگ بر آمریکا یعنی چی؟

شرح عکس: تصویری که براساس عکس معروف جو رزنتال در نبرد ایووجیمای ژاپن (ژانویه و فوریه 1945) توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی بازسازی شد


 "مرگ بر آمریکا" یعنی :


مرگ بر تازیانه ها … تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان

 

مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان

 

مرگ بر کشتن جوانه ها

 

مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها

 

مرگ بر فضاحت دروغ

 

مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای مین

 

مرگ بر گورهای دسته جمعی و بند های انفرادی زمین

 

مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس .. مرگ بر شکوه خارو خس .. مرگ بر هوس ..

مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تیر شراره های شر

 

مرگ بر سفارت شنود

 

مرگ بر کودتای دود … زنده باد زندگی او … زنده باد زندگی من ، تو ، ما … یک کلام مرگ بر آمریکا

 

 

مرگ بر ابولهب، یزدید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده زیاد … بگو بلند.. بیش باد

 

مرگ بر قطعنامه های بستن فرات … قطع آب … مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب

 

مرگ بر قتل خنده های روشن علیرضا

 

مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا

 

یک کلام … مرگ بر آمریکا


شعری از محمد مهدی سیار که با صدای حامد زمانی تبدیل به سرود "مرگ بر آمریکا" شد


/ 0 نظر / 69 بازدید