چه کسانی سر سفره ضیافت الهی هستند

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرماید:

... روزه نه همین تنها پرهیز از خوردن و آشامیدن است، بلکه باید زبان خود را از دروغ روزه نگه دارید و دیده ها ی خود را از حرام بپوشانید و با یکدیگر نزاع نکنید و حسد مبرید و غیبت نکنید و سوگند دروغ نخورید و دشنام ندهید و فحش نگویید و ستم نکنید و بی خردی انجام ندهید و دلتنگ نشوید و صبر کنید و راستگو باشید و از یاد خدا و نماز غافل نشوید و درباره آنچه نباید گفت خاموش باشید و دوری کنید از عمل شر و اجتناب کنید از گفتار بد و تهمت و افترا و خصومت کردن با مردم و گمان بد بردن و سخن چینی و ....

خود را مشرف به آخرت دانید و منتظر فرج و ظهور قائم آل محمد (علیه السلام) و آرزومند ثواب های آخرت باشید و توشه اعمال صالحه برای سفر آخرت بردارید و بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و ....

امیدوار باشید به رحمت او


/ 0 نظر / 41 بازدید