دانشگاه؛ یادگاری دیگر از تمدن اسلامی برای بشریت

واقعیت این است که در آن زمان و در اروپای قرون وسطی، پدیده و نهادی به نام دانشگاه وجود نداشت. مدارس و دانشگاههایی که در شرق اسلامی و بعدا در آندلس دائر گردید، از طریق جنگ های صلیبی و مراودات آندلس اسلامی با شمال اروپا به این قاره راه یافت و نخستین مراکز آکادمیک و دانشگاههای اروپایی با تقلید از مدارس و حوزه های علمیه اسلامی تاسیس شد. جرج سارتن (بنیانگذار و پدر تاریخ علم) در این باره می نویسد:

"...مدرسه نظامیه بغداد که نام خود را از بنیانگذارش نظام الملک وزیر آلب ارسلان سلجوقی یافته بود، به عقیده پره ریبرا دو پاربخا (مورخ و مترجم اسپانیایی) سرمشق همه کالج های بعدی در شرق و غرب عالم بود ولی به هیچ روی قدیمی ترین مدرسه اسلامی به شمار نمی رفت..."

در برخی منابع علمی غربی نوشته شده که دانشگاههای معتبری مانند "بولونیا" و "پادوا" در ایتالیا و کمبریج و آکسفورد در انگلیس که در ابتدا مراکز آموزش کلیسایی بودند، از ساختار مدارس علمیه اسلامی مانند نظامیه های بغداد کپی برداری شدند.

پروفسور فوآد سزگین (رییس موسسه و موزه علوم اسلامی دانشگاه گوته فرانکفورت) نیز در تایید این یافته های تحقیقاتی و نظریه تاریخی می گوید:

"...در یونان باستان مفهومی به نام دانشگاه وجود نداشت. ساخت دانشگاه ها در اروپا نیز، بعد از قرن 13 میلادی آغاز شد. هنگامی که تاریخ نگاران علم به پیدا کردن منشاء دانشگاه برمی آیند، می بینند که نمی توانند به نتیجه ای دست پیدا کنند. در این خصوص اسلام شناس آلمانی به نام کارل هاینریش بکر، مطالعه بسیار مهمی را انجام می دهد. بکر آشکارا در بررسی خود به این نتیجه دست می یابد که، پایه تمام دانشگاه های اروپایی از دانشگاه های اسلامی برداشته شده است..."

/ 0 نظر / 54 بازدید