حیوانات خانگی باعث انتقال بیماری می شوند

"سی دی سی" ، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا اعلام کرد که همزیستی با حیوانات خانگی عامل شیوع بیماری های مختلف بوده است.

این اخطار جدی که برای اولین بار صورت می گیرد، به دنبال شیوع گسترده بیماری های خطرناک از سوی حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه یا پرندگان در آمریکا به ویژه بروز اپیدمی حصبه در برخی ایالت های این کشور اعلام شد.

گفته می شود در ماههای اخیر بیماری های بسیار خطرناکی در ایالات متحده شایع شده که بنا به اظهار نظر پزشکان ناشی از نگهداری حیوانات خانگی بوده اما علیرغم انتشار اخبار آن در رسانه های محلی، از پخش آن در رسانه های سراسری و معروف جلوگیری به عمل آمد و اینک برای نخستین بار پس از اعلام مرکز "سی دی سی"، تلویزیون صدای آمریکا VOA نیز ناگزیر آن را به صورت محدود و کنترل شده با استفاده از یک کارشناس پزشکی منتشر نمود.

تلویزیون صدای آمریکا از قول پزشک یاد شده، بروز نشانه های بیماری های حیوانات خانگی در صاحبان آنها را اینگونه توضیح داد:

"... نشانه های بیماری، تب و سردرد و ضعف و تهوع و استفراغ و در موارد شدیدتر اسهال که ممکن است خونی باشد و حتی به زخم روده و پارگی روده منجر شود. اما درمورد این اپیدمی مشخص، باید گفت که از مدرسه شروع شد. روزی که در اورگان مینه سوتا بچه ها حیوان خانگی خود را به مدرسه آوردند، ابتدا محدود بود ولی وقتی بیماری به صورت اپیدمی درآمد و گسترش پیدا کرد، در همه حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و ... هم دیده شد..."


پزشک یاد شده در مورد نشانه های ظاهری بیماری در وجود حیوانات خانگی هشدار می دهد:

"... حیوان ممکن است که به نظر زیبا و آرام و سالم بیاید، به خصوص مثل خزندگان یا پرندگان ولی الزاما این حیوان را نمی توان در خانه نگه داشت. در درجه اول در هر منطقه، حیوانات خاصی را می توان در خانه نگاه داشت..."


به نظر می آید پس از تبلیغات فراوان سگ بازی و سگ چرانی برای بعضی از مخاطبان این سوی مرز، از سوی برخی کانال های ماهواره ای که حتی به عنوان جایگزین فرزندآوری هم توصیه شد و خصوصا در شبکه هایی مانند "من و تو" که از فرط نمایش برنامه های مختلف و فراوان درباره نگهداری از سگ و رفتار با سگ و حفاظت از سگ و دوستی با سگ و ساختن خانه سگ و ... به شبکه یا "کانال سگی" معروف شد، اینک این گزارش و خبر صدای آمریکا نشان از حاد شدن مضرات نگهداری حیوانات خانگی داردکه اگرچه آن را برای خودشان نامطلوب می دانند اما همچنان برای برخی ایرانی های مفتون غرب و شبکه های ماهواره ای، مفید و سودمند به شمار می آورند.


/ 0 نظر / 331 بازدید