زیگرید هونکه: مسلمانان چهره زمین را تغییر می دهند

شرح عکس: بنای تاج محل در آگرا - هندوستان


به گواهی تاریخ همیشه این فرهنگ و تفکر و ایدئولوژی اسلام بوده که بر همه جنگ ها و توطئه ها قائق آمده و غلبه کرده است. غرب جدید تنها 4-5 قرن است با حیله و نیرنگ و سرمایه و استعمار و کشتار و استثمار و استبداد و ... و سرقت داشته های علمی و هنری مسلمانان و همچنین سرکوب علمی و هنری جوامع اسلامی، تمدن 10 قرنی اسلام را به حاشیه برده است اما این تمدن همچنانکه تمدن های باستانی را به زیر کشید، همان گونه که از زیر خاکستر آتش مغول سر برون آورد و همانطور که امروز در اقصی نقاط جهان، بر دل انسان های آزاده می نشیند، بازهم همه این هیمنه غرب امروز را به زیر خواهد کشید و دوباره به نام تمدن نوین اسلامی سر برخواهد آورد، چنانچه همین امروز هم بارقه های آن به خوبی رخ نشان می دهد.

استاد رحیم پور ازغدی ، محقق و کارشناس تاریخ اسلام در این باره می گوید:

"...نگویید نمی شود تمدنی جدید بسازیم، یکبار شد، پس دوباره می شود. ما از اسلام فاصله گرفته و عقب افتاده ایم. ما حدود 4-5 قرن قبل جلوتر بودیم. اگر خودآگاهی و اراده و تصمیم و برنامه ریزی باشد، می شود. غرب انحصار طلبانه برخورد می کند. غرب، ترس از عزم دوباره ما در دفاع از شرف و استقلال خود دارد که ما شروع کنیم به تمدن سازی و می دانند این توان در ما وجود دارد. آنها، هم با فرهنگ جهاد و شهادت مخالفت می کنند و هم با فرهنگ جهاد علمی و تمدن سازی. می خواهند در ذهن ما بسازند که ما نمی توانیم کاری بکنیم..."


پروفسور زیگرید هونکه (مورخ، پژوهشگر و نویسنده کتاب "خورشید الله برفراز مغرب زمین") در مقدمه چاپ دوم کتابش می نویسد:

"... من در چاپ اول این کتاب در سال 1960 میلادی نوشتم که شاید مانند تاریخ گذشته که مسلمانان چهره کره زمین را تغییر دادند بازهم به همین زودی سرنوشت ما با آنان به نزدیکترین شکلی بستگی بیابد. آیا نباید از پس این همه جدایی اندازی ها، بالاخره از آنچه بین ما مشترک است و آنچه ما را به هم بستگی می دهد، سوال کنیم؟"

 

سخن زیگرید هونکه، یک پیش بینی محققانه و پژوهشگرانه است و مصداق آن تاریخی به شمار می آید که از منابع مختلف و معتبر نقل شده، اگرچه غرب صلیبی/صهیونی سعی بر سانسور آن داشته و دارد.

/ 0 نظر / 62 بازدید