تسلیت به اهالی ادبیات و انقلاب

...بازهم خبر کوتاه بود. امیرحسین فردی نام آشنا و پیشکسوت ادبیات انقلاب دار فانی را وداع گفت و به جوار رحمت حق شتافت . امیرحسین فردی را اگر بچه های دیروز و امروز از 3 دهه مسئولیت کیهان بچه ها نشناسند، از داستان هایش می شناختند ، داستان هایی مانند : "اسماعیل"، "آشیانه درمه"، "سیاه چمن"، "یک دنیا پروانه" و "کوچک جنگلی" و مقالات متعدد ادبی و هنری و فرهنگی اش در نشریات گوناگون که همه طعم واقعی و رایحه دل انگیز انقلاب و اسلام داشت و بصیرت و روشن بینی یاران صدیق و پایدار آن را فریاد می کرد. از معدود افرادی بود که به قول سهراب ، "لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید " و ...و  امروز...

...رفت تا لب هیچ

و پشت حوصله نورها دراز کشید

و هیچ فکر نکرد

که ما میان پریشانی تلفظ درها

برای خوردن یک سیب

چقدر تنها ماندیم ...

/ 0 نظر / 7 بازدید