مرد خانه که شما باشید، چه غم اگر خانه ای نباشد

به مناسبت سالگرد شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر


صحنه ای از سریال "سلطان صاحبقران" ساخته مرحوم علی حاتمی محصول 1354


در این صحنه امیرکبیر از صدارت عزل شده و به جای او، میرزاآقاخان نوری نشسته است. امیرکبیر از طریق همسر خود، ملک زاده خانم ، نامه ای برای شاه می نویسد و از اوضاع شکایت می کند.

در این صحنه علاوه بر تاکید امیر بر ادامه خدماتش برای اصلاح مملکت و نارضایی از خدمت تحت صدارت میرزا آقاخان نوری، وفاداری ملک زاده خانم به عنوان یک همسر ایرانی به امیر (علیرغم اینکه ازدواجش تحمیلی بوده و بنا به مصالح سلطنت انجام گرفته) کاملا خود را نشان می دهد، آنجا که امیر می گوید ای کاش بداقبالی اش، دامنگیر همسرش نشود و ملک زاده خانم در پاسخ می گوید، خواسته امیر را اجرا می کند حتی اگر عاقبتش دوره گردی باشد. او ادامه می دهد:

"مرد خانه که شما باشید، چه غم اگر خانه ای نباشد"

سریال "سلطان صاحبقران" توسط علی حاتمی و با فیلمبرداری رضا مجاوری با حضور بازیگرانی همچون جمشید مشایخی (ناصرالدین شاه)، پرویز فنی زاده (ملیجک)، مرتضی احمدی (حاجب الدوله)، ناصر ملک مطیعی (امیر کبیر)، زهرا حاتمی (ملک زاده خانم)، ایرن زازیانس (مهد علیا)، جهانگیر فروهر (میرزا آقاخان نوری و نظم الدوله)، سعید نیک پور (میرزا رضا کرمانی) و ... درباره بخشی از دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و طی سالهای 1354 و 1355 از شبکه های دوم و اول تلویزیون پخش شد.

موسیقی متن این سریال توسط واروژان ساخته شد و یکی از نقاط ارزشمند آن به شمار آمده که بخشی از آن را در این قسمت می شنوید.

/ 0 نظر / 118 بازدید