اگر جنگی علیه ایران دربگیرد

دکتر فرانس ژیرس، استاد دانشگاه ، تحلیل گر جنگ و رییس اتاق جنگ ناتو در اتحادیه اروپا در "دانشنامه جنگ "نشریه معتبر World War درباره اینکه اگر درخلیج فارس جنگی علیه ایران دربگیرد، چه اتفاقاتی در منطقه می افتد، تحلیل های کارشناسانه و دقیقی دارد که خلاصه ای از آن در این فیلم آمده است.

/ 0 نظر / 58 بازدید