تصویری یک سره سرد و سیاه از ایران امروز

گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از سینمای سال 98


 

گزارش مفصل 127 صفحه ای که درروزهای پایانی سال گذشته ازسوی"مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" درباره آثار سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر انتشار یافت، اذعان داشت این آثار که در سال 1398 برپرده سینماهای کشور خواهند رفت "از امروز ایران تصویری یک سره سرد و سیاه دارند (و) از گذشته پیش از انقلاب خودشان و امروز غرب تصویری رمانتیک و روتوش شده دارند"!

در این گزارش که با ذکر مثال و با اشاره به جزییات فیلم های مختلف جشنواره سی و هفتم، در بخش های متعدد به مسائل مختلف جامعه ایرانی مانند ملت و دولت ، پدر ، مادر ، دین، عشق ، آینده، امید، خانواده، اشتغال و ... از نگاه این آثار پرداخته، اغلب آثار تولیدی این سینما را فاقد رویکردی مثبت و امیدوارانه و همچنین ملی و هویتمند ارزیابی کرده است.

فی المثل گزارش یاد شده در بخش "ملت و دولت ایرانی" نوشته:

"... ایرانی که ... (این فیلم ها) تصویر کرده اند، ایرانی است که شهروندانش زیر آوار مصایب و رگبار مشکلات نفس گیر عامل یا قربانی خشونت می شوند و از آلوده شدن به فساد و پول کثیف چاره ای ندارند..."

گزارش یاد شده تصویر "پدر  و مادر ایرانی" در فیلم های جشنواره سی و هفتم و اکران 98 را چنین شرح می دهد:

"... مردان و پدر ایرانی در سینمای جشنواره امسال، موجوداتی خشن، هوس باز، منحرف ... که در بین فضولات انسانی دنبال کسب درآمد هستند... و (مادران) ناآگاه به دغدغه جوانان، غریبه با فرزندان، غیر عقلانی، خرافاتی، خائن در امانت، هوس باز و اغواگر، منفعل، غیر کنشگر، درگیر عاشقانه های دوران جوانی، بی توجه به وظائف مادری و ... هستند..."

ضمن اینکه"خانواده ایرانی" به اذعان گزارش فوق در اکثر فیلم های جشنواره فجر 37: "از هم گسسته، فاقد کارکردهای اجتماعی، نمودی از واپس ماندگی و دست و پاگیر..." معرفی شده است.

این گزارش همچنین نسبت به "چشم انداز آینده" در فیلم های اکران سال 1398 ضمن اینکه تاکید می کند "سینمای ما فاقد رویای ملی است"، درباره "امید" در فیلم های این جشنواره می نویسد:

"... بخش اعظمی از فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره فجر سی و هفتم در برساخت امید اجتماعی ناکام می ماند ..."

همچنین این گزارش درمورد اشتغال ایرانی در فیلم های تولید سال 1397 که در سال 98 (سال "رونق تولید") به نمایش عمومی در خواهند آمد، می نویسد:

"... تولید و اشتغال یا در فیلم ها وجود ندارد یا تعطیل شده است و اگر هم فعال است، اساس و بنیانش مبتنی بر فساد، زد و بند، رشوه، قاچاق، پولشویی و ... است..."!!!

گزارش "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" که در واقع عالی ترین نهاد پژوهشی و تحقیقاتی دولتی به شمار می آید، سال گذشته نیز گزارش تحلیلی شبیه به همین گزارش درباره فیلم های جشنواره فیلم فجر سی و ششم و اکران 1397 انتشار داد. این در حالی است که پیش از این هواداران دولت، تحلیل منتقدان این سینما که آن را "سیاه نما و مغایر با باورها و ریشه ها و هویت ملت ایران" می خواندند را غرض ورزانه و مخالفت با دولت دوازدهم تلقی کرده بودند!


/ 0 نظر / 540 بازدید