خدا به فریادتان برسد! این نامه را بخوانید

هنگامی که "ثابت بن سنان بن ثابت بن قره"، رییس بیمارستان "عضدی" در بغداد، متوجه شد عایدات مقرری بیمارستان که از طریق موقوفات تامین می شد، مکررا تقلیل می یابد، گزارشی به وزیر مربوطه، "علی بن عیسی" نوشت. در این نامه با لغات بی آلایش و خشک می خوانیم که چگونه بیماران به خاطر کم کردن جیره ذغال، بالاپوش، خوراک و دارو رنج    می بردند. آن وزیر آزادمنش که موسس یکی از بیمارستان ها به نام خود در بغداد نیز بود، فورا در پشت نامه این جملات دستوری بدون القاب را به سرپرست اوقاف، "ابی الصقر" نوشت:

"... خداوند فریادرس شما باشد، این نامه را بخوانید. آنچه در آن نوشته شده واقعا باید مورد توجه قرار گیرد. در هرحال شما بایستی سهم بیمارستان را تکمیل بدهید. بالاخره مسئله بیمارستان و مریض در میان است که به کمک احتیاج دارند و مسئله خیریه در میان است که از آن خیریه باید این کمک تامین شود. مرا از نتیجه باخبر کنید. خداوند به فریادتان برسد که این مسخرگی کم کردن بودجه پولی و کم کردن اجناس مایحتاج بیمارستان در این ماههای اخیر چه معنی دارد، به خصوص در این فصل زمستان و ازدیاد سرما! هرکاری از دستتان بر می آید کوتاهی نکنید تا اینکه در پرداخت وجه به بیمارستان تسریع به عمل آید و بیماران با لحاف، لباس و ذغال گرم شوند و غذای حسابی، پرستار و کمک های پزشکی دریافت کنند. بگذارید من از جریان با اطلاع شوم که شما در این مورد چه کاری انجام خواهید داد."

 

این حساسیت و تعهد دوران تمدن اسلامی را مقایسه کنید با آنچه امروز در اغلب بیمارستان ها و محیط های پزشکی ما در جریان است!/ 0 نظر / 198 بازدید