/ 4 نظر / 125 بازدید
سید زضا

شهادت حضرت فاطمه به شما تسلیت عرض میکنم

خوش نیت

درد سر‘ بین گذر‘ چند نفر‘ یک مادر؟ شده هر قافیه ام یک غزل دردآور ای که از کوچه شهر پدرت می گذری امنیت نیست‘ از این کوچه به سرعت بگذر دیشب از داغ شما فال گرفتم‘ آمد دوش می آمد و رخساره... نگویم بهتر چه شده قافیه ها باز به جوش آمده اند؟ پشت در! فضه خبر! مادر و در! محسن پر...

hossein razizadeh

تقلید ناشیانه وغلط از گذاره های کفرآمیز/نگاهی به محتوای فیلم خنده در باران