کتاب "... و اینک آخرالزمان ؛ تاریخ سینمای هالیوود" منتشر شد

 سینمای جهان در شرایطی به هزاره سوم قدم گذارد که در دهه 90 از هزاره دوم ، لااقل برای کسانی که با نگرش ایدئولوژیک این سینما چندان آشنایی نداشتند ، سمت و سوی عجیب و غریبی یافته بود. در این دهه ناگهان تعداد زیادی فیلم به روی پرده رفت که در آنها به نوعی پایان جهان یا آخرالزمان اشاره شده بود . آثاری با این موضوع که خطر یا فاجعه ای تکنولوژیک یا بیولوژیک یا شبه دینی و یا ماورایی ، جهان را به سوی نابودی می برد و یا اینکه حاکمیت فرد یا گروهی شرور و خبیث را باعث می شود. در اغلب این دسته از فیلم ها هم معمولا یک منجی(که بعضا با عنوان The One خطاب می شود) به مقابله با آن خطر یا فاجعه برخاسته و دنیا را از شرش نجات می بخشد.ساخت اینگونه آثار از آغاز هزاره سوم، شدت و حدت بیشتری یافت.

اما نگاهی به تاریخ سینما نشان می دهد از نخستین سالهای پدید آمدن سینما فیلم های بسیاری ساخته شده که چنین موضوعات و ساختاری را دارا بوده اگرچه یک نگاه اجمالی و آماری به تولیدات حداقل 35 سال گذشته نشان می دهد که فیلم های پرقدرت بسیاری درباره این موضوع ساخته شده است. برخی از فیلم های یاد شده متکی به مضامین انجیلی بوده و حتی بخش هایی از مکاشفات موجود در اناجیل را به آثار بسیار قوی تبدیل ساخته اند. علاوه بر آن از مضامین آخرالزمانی استفاده کرده و آثار متنوعی ایجاد کردند.

به این ترتیب ملاحظه می فرمایید که موضوع فرجام جهان به عنوان یک موضوع مهم در طول این سالها همواره برای سینمای غرب در صدر تولیدات قرار داشته است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که فیلم های آخرالزمانی در 30 سال گذشته جزء پرفروشترین ها بوده اند. در دهه 90 حدود 60 درصد از فیلم های پرفروش به طور مستقیم با این موضوع ساخته شدند.

این سیر شگفت انگیز تولید آثار آخرالزمانی در هالیوود بدان حد بود که در همان سالها یکی از منتقدین سینمایی این تعبیر را به کار گرفت که : "سینمای غرب آرایش اخرالزمانی گرفته است" و فیلمساز شناخته شده ای مانند تیم برتن به عنوان تهیه کننده انیمیشن "9" در مصاحبه ای در سال 2009 به مناسبت نمایش عمومی آن به طعنه گفت که این فیلم از صدهزار فیلم آخرالزمانی که در هالیوود ساخته شده، بهتراست!

این کنایه تیم برتن بیش از هر موضوعی به خیل آثار آخرالزمانی اشاره داشت که محصولات کمپانی های هالیوودی را دربرگرفته بدان حد که دیگر نمی توان به سان برخی ، چشم های خود را بست و همه چیز را به سرگرمی و اقتصاد و گیشه و فروش این فیلم ها نسبت داد، در حالی که براساس آمار موجود ، کمتر از 10 درصد این گونه فیلم ها از فروش قابل توجهی در جدول اکران آمریکا برخوردارند!!

اما به راستی علت گرایش سینمای غرب و هالیوود به آخرالزمان چیست؟ اصلا غرب با آخرالزمان چه کار دارد؟ مگر نه این است که پس از قرون وسطی و نهضت به اصطلاح اصلاح دینی و پروتستانتیزم و جنبش معروف به روشنگری و محور قرار دادن اندیشه های اومانیستی و سکولاریستی در زندگی بشر ، اساسا بین انسان و آسمان فاصله انداختند و جایی برای اندیشه های الهی در زندگی بشر کنونی باقی نگذاردند؟ مگر نه آن که به اسم تجربه گرایی و پوزیتویسم ، هر آنچه که نشانی از ماوراء و متافیزیک و مقولات فراماده داشت را حذف نمودند؟ مگر نه آنکه هر موضوعی که به معنا و معنویت و دین ارتباط داشت را غیر علمی خواندند و پرداختن به آن را خرافات دانستند؟

کتاب "... و اینک آخرالزمان؛ تاریخ سینمای هالیوود" سعی دارد با واکاوی تاریخ تا عمق حداقل 11 قرنی ، در حد امکان و ظرفیت این صفحات به آن پاسخ داده و ریشه یابی کند. ریشه یابی که جنگ های صلیبی، دوران تاریک موسوم به انگیراسیون، پروتستانتیزم ،نهضت اصلاح دینی ، جنبش روشنگری و رنسانس و علل موجودیت غرب جدیددر آن نقش پررنگی دارند. ریشه هایی که هریک به نوعی محتوی و موضوعات سینمای هالیوود را از لحظه پاگیری، شکل داده اند.

کتاب "... و اینک آخرالزمان؛ تاریخ سینمای هالیوود"، این تاریخ را بازخوانی نمی کند، بلکه در پی آن است تاریخ یاد شده را واکاوی کند. از همین روی نبایستی انتظار فرمت دائره المعارف از آن داشت که پیش از این کتب بسیاری در داخل و خارج چنین رویکردی داشته اند. این فقره قصد دارد از زاویه ای دیگر به تاریخ سینمای هالیوود بپردازد.

کتاب "... و اینک آخرالزمان؛ تاریخ سینمای هالیوود"، ششمین کتاب نگارنده است که توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده و در دسترس علاقمندان است.

/ 0 نظر / 128 بازدید